УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

» Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки. Н-14

Заява про екологічні наслідки. Н-14

Заява про екологічні наслідки

Робочий проект  «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв на км 28+915 –  км 46+473, Кіровоградська область».

 

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв на км 28+915 –  км 46+473, Кіровоградська область.

Об’єкт - капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв на км 28+915 –  км 46+473, Кіровоградська область - за критеріями, визначеними Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» не відноситься до об'єктів, які мають будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів, а тому не підлягає процедурі проходження ОВД.

Відповідно до ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування» планована діяльність з проведення капітальногоремонту відноситься до другого ІІІ екологічного класу:

- смуга впливу – 600 м;

- захисна смуга – 60/30 м;

- резервно-технологічна смуга – 7,5 м.

Проектована дорога проходить по території Кропивницького району Кіровоградської області. Початок дороги ПК 289+15 відповідає км 28+915 автомобільної дорогиН-14Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, кінецьПК 464+473 – км46+473. Довжина проектованої ділянки 17,558 км. На ділянціПК 435+43 - ПК 450+98 дорога проходитьпо вулиці села Велика Северинка.

Існуюча автомобільна дорога на всьому протязі має параметри ІІ категорії. Найближча забудова знаходиться на відстані 35 м (с. Велика Северинка):

Проектні рішення:

Перелік видів впливів від проведення запроектованих заходів на навколишнє природне середовище:

Вплив на атмосферне повітря:

Хімічний вплив:

- при проведенні  робіт по капітальному ремонту.

Концентрація забруднюючих речовин в робочій зоні від роботи будівельних машин і механізмів, фарбувальних  робіт,  пересипці сипучих матеріалів та укладці асфальту,  не  перевищує нормативів ГДК р.з. Вплив  на атмосферне повітря від будівельних машин і механізмів на  межі існуючої найближчої житлової забудови, що склалася – в межах дозволених рівнів.

- при експлуатації: вплив в межах дозволених рівнів

Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в розрахункових точках   на перспективу - не перевищує нормативів ГДК.

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря вказують на те, що перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не прогнозується.

Введення в експлуатацію ділянки автомобільної дороги призведе до зменшення впливу викидів автотранспорту та пилу на навколишнє середовище, оскільки безпосередньо зменшиться кількість викидів, а конструкція покриття сприятиме меншому утворенню пилу.

Загальний валовий викид забруднюючих речовин (оксиди азоту, оксиди вуглецю, вуглеводні, сажа, діоксид сірки), які викидаються в атмосферне повітря при пересуванні автотранспорту по автомобільній дорозі після завершення капітального ремонту залишається без змін.

Таким чином, виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація автомобільної дороги  після проведення капітального ремонту, задовольняє санітарним вимогам щодо стану атмосферного повітря.

Фізичний вплив

- при проведенні робіт з капітального ремонту: рівень шуму в робочій зоні не перевищує нормативів ГДР р.з. В разі перевищення, передбачається застосування індивідуальних засобів захисту від  шуму для працюючих.

- при експлуатації: вплив в межах дозволених рівнів. Значення шуму, що створюється транспортними засобами згідно ДБН В.1.1-31:2013, на межі житлової забудови не перевищує нормативів ГДР.

Вплив на водне середовище – безпосередній та опосередкований вплив на водне середовище при експлуатації автомобільноїдороги - відсутній. Для захисту земляного полотна від перезволоження поверхневими водами, розмиву, в проекті передбачена система поверхневого водовідводу. Поверхневий водовідвід забезпечується канавами, лотками, поперечними ухилами проїзної частини і узбіч та рельєфом місцевості.

Проектні рішення стосовно водовідводу з поверхні земляного полотна включають в себе як водовідвід з проїзної частини так і водовідвід з укосів земляного полотна та підніжжя насипу.

Робочим проектом капітального ремонту передбачено відновлення поверхневого водовідводу як в поперечному так і в поздовжньому профілю з метою забезпечення стійкості земляного полотна від впливу поверхневих вод. Передбачається влаштування прикромочних лотків та скидів в місцях віражів, в увігнутих кривих та ділянках з затяжним похилом, влаштування скидів на автобусних зупинках.

На ПК 443+97 та ПК 444+60 з двох сторін дороги влаштовуються очисні споруди у вигляді монолітного колодязя з перемичкою, захисною решіткою та пластиковою трубою. Ці споруди запобігають попаданню масел до річки  Кандауровські Води.

Вплив на ґрунти – мінімально можливий. В проекті передбачені заходи щодо  недопущення забруднення грунту мастильними матеріалами з будівельної техніки

При експлуатації автомобільної дороги відбувається вплив на грунти – забруднення грунтів важкими металами та продуктами зношення покриття. Ступінь забруднення грунтів важкими металами та продуктами зношення покриттів залежить від відстані автодороги. При умові систематичного прибирання автомобільної дороги, ступінь забруднення грунтів в зоні впливу об’єкту значно зменшиться.

Вплив на геологічне середовище:

Безпосередній та опосередкований вплив на геологічне середовище, при експлуатації автомобільної дороги, відсутній.

Відходи. Виробничі відходи при експлуатації – не утворюються. Утворюються  тверді відходи від механізованого прибирання дорожнього покриття автомобільної дороги.  

Будівельні відходи зберігаються та накопичуються відповідно до діючих правил і вимог, які унеможливлюють забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод.

Відходи вивозяться на утилізацію і захоронення  на спеціалізовані підприємства.

Вплив на флору і фауну – відсутній. Проектована діяльність не матиме суттєвого впливу на рослинний і тваринний світ, тому що автомобільна дорога розташована на території, яка зазнала значних змін внаслідок господарського освоєння територій: природна рослинність не збереглася і представлена трансформованою флорою зі звичайними широко-розповсюдженими видами, стійкими до антропогенного впливу. Передбачена вирубка зелених насаджень, які потрапили під проектну насип земполотна і які знаходяться на ненормативній відстані від кромки проїзної частини (10,0 м) ДБН В.2.3-4:2015 табл.4.3. Також вирубка зелених насаджень передбачена в трикутниках видимості на транспортних розв’язках (п.4.6.3 ДБН В.2.3-4:2015). Загальна  кількість  дерев, які  підлягають  вирубуванню – 409 шт.

Вплив на соціальне середовище – позитивний.

У соціальному аспекті капітальний ремонт автомобільної дороги дасть можливість забезпечити належне транспортне сполучення, створити нові робочі місця на стадії будівництва, а також знизити навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з існуючим станом.

Вплив на техногенне середовище -  відсутній. У зв'язку з тим, що підприємства промислового, сільськогосподарського та житлово- цивільного призначення, а також пам'ятники архітектури, історії та культури не потрапляють в зону активного впливу об'єкта, що пройшов капітальний ремонт і викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря незначні, вплив на техногенне середовище відсутній.

Ці залишкові впливи є допустимими, оскільки при експлуатації проектованого об'єкта їх рівні знаходяться в межах екологічних норм.

Замовник бере на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах капітального ремонту та експлуатації об’єкту, розробленого проекту.

Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати на адресу: Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області: 25015, м. Кропивницький, вул. Полтавська, 38, телефон: +380522-37-83-01, факс: +380522- 37-91-12, E-mail: sadko@ukravtodor.gov.ua ; sadko@meta.ua