УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

» Прес-центр » новини » Щодо проведення анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Щодо проведення анонімного опитування щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

З метою забезпечення дотримання принципів прозорості і доступності,  вивчення та об’єктивного врахування  думки працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області (далі – Служба), з 17.05.2021 проводилось анонімне опитування щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Служби.

Працівникам Служби було запропоновано висловити свою точку зору на ряд питань щодо наявності корупційних ризиків в діяльності Служби,  особистої думки щодо обставин, які можуть сприяти їх виникненню, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Служби з метою усунення (мінімізації) можливостей виникнення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

  Антикорупційні заходи, які вживаються в Службі, такі як інформування щодо змін в антикорупційному законодавстві, проведення бесід, лекцій антикорупційної спрямованості, функціонування каналів зв’язку для повідомлення про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень через офіційну вебсторінку Служби у розділі «Протидія корупції» та окремої телефонної лінії, робота по усуненню конфлікту інтересів, надання методичної допомоги при підготовці до щорічного фінансового контролю, надання індивідуальних роз’яснень, консультацій, тощо, свідчить про проведення комплексної роботи, направленої на підвищення рівня розуміння антикорупційних заходів, що проводяться в  Службі.  

Анонімне опитування працівників Служби частиною працівників було сприйнято, як можливість донести свої побажання та бути почутими керівництвом Служби. Також були зазначені пропозиції щодо покращення і профільної роботи.

В подальшому у Службі буде продовжена практика проведення анонімних анкетувань серед працівників з метою аналізу думки працюючих щодо антикорупційної політики Служби та для врахування отриманих результатів під час здійснення антикорупційних заходів, удосконалення положень Антикорупційної програми Служби та проведення оцінок корупційних ризиків у її діяльності.