УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

» Прес-центр » новини » ПАМ’ЯТКИ та ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

ПАМ’ЯТКИ та ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

ПАМ’ЯТКА

для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській областіщодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

Викривач – особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її діяльністю, проходженням нею служби чи навчання.

Важливо!

викривач – це фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка має переконання, що інформація є достовірною;

повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про: обставини

правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила, тощо);

інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною,

господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби

чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

 

Викривач має такі права:

 

 • бути повідомленим про його права та обов’язки;
 • на отримання інформації про стан та результати розгляду;
 • подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
 • на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
 • на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката та судовий збір;
 • на конфіденційність та анонімність;
 • на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загроз життю і здоров’ю або на відмову від таких заходів;
 • на винагороду;
 • на отримання психологічної допомоги;
 • на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.

 

Викривач має такі гарантії:

 

 • захист трудових прав викривача (заборона звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрози таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про корупцію);
 • виплата заробітку за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за порушення його трудових прав.

 

Викривач може звернутися за захистом своїх прав до:

 

 • уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в установі (для забезпечення захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця);
 • Національного агентства з питань запобігання корупції (для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших прав викривача і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у зв’язку з такими повідомленнями);
 • правоохоронних органів (для захисту життя, житла, здоров’я та майна);
 • центрів безоплатної правової допомоги (для отримання безоплатної вторинної правової допомоги);
 • суду (для захисту своїх прав і свобод).
 •  

ПАМ’ЯТКА

для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

щодо порядку отримання викривачем безоплатної

вторинної правової допомоги

 

1. Викривач має право на безоплатну вторинну правову допомогу у зв’язку із захистом його прав.

2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

a) захист від обвинувачення;

b) здійснення представництва інтересів у судах, інших державних органах, органах

місцевого самоврядування, перед іншими особами;

c) складення документів процесуального характеру.

3. Звернення про надання одного з вказаних видів правових послуг подається викривачем до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за місцем фактичного його проживання.

4. Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової допомоги викривач повинен подати документи, що підтверджують здійснення ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

5. Такими документами можуть бути, зокрема:

1) копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача;

2) копія листа органу або юридичної особи про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

3) копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача;

4) копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;

5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесено відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин;

6) інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області

Адреса: вул. Дворцова, 32/29, м. Кропивницький, 25022, Україна

 

                                                      ПАМ’ЯТКА

для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

щодо забезпечення безпеки у разі загрози життю,

майну та житлу викривача

 

Підстава для вжиття заходів безпеки

Привід для вжиття заходів безпеки

ч. 1 ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»

ч. 2 ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»

дані, що свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю, житлу і майну викривача (наявність усних чи письмових погроз, виявлення в процесі проведення негласних слідчих (розшукових) дій чи оперативно-розшукових заходів інформації про підготовку посягання на викривача тощо).

заява викривача або його близької особи; звернення керівника відповідного державного органу;

 

 отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу та майну зазначених осіб

До організаційно-технічних заходів належать:

До правових заходів належать:

особиста охорона, охорона житла і

майна

 

видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку

 

використання технічних засобів

контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження

 

заміна документів та зміна

зовнішності

 

зміна місця роботи або навчання з

компенсацією різниці в зарплаті відповідно до законодавства

 

переселення в інше місце проживання

 

поміщення до дошкільної виховної

установи або установи органів соціального захисту населення

забезпечення конфіденційності відомостей про особу

 

закритий судовий розгляд

 

 

ПАМ’ЯТКА

щодо каналів повідомлення про можливі факти

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,

інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

в Службі автомобільних доріг У Кіровоградській області

 

 1. Викривач самостійно визначає, які канали (внутрішні, регулярні) використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – повідомлення) в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області.

 

 1. Внутрішні канали повідомлення – способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу або юридичної особи, у якій викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення якої виконує роботу.

 

     3. Внутрішні канали Служби автомобільних доріг у Кіровоградській   

області:

1) спеціальна телефонна лінія  –  522 378 285;

                                                  (номер телефону)

 

2) засіб електронного зв’язку  –  antikor-kr@meta.ua;

                                            (найменування електронної пошти)

 

3) канал онлайн-зв’язку через офіційний веб-сайт  – https://cutt.ly/Ym239mY

                                                                                      (найменування посилання)

 

 

 

ПАМ’ЯТКА

для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

 

Викривач може самостійно обрати, через які канали подати повідомлення: внутрішні, регулярні чи зовнішні.

Важливо:

 • викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;
 • якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

 

Порядок (процедура) розгляду повідомлень в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області

 

Викривач подав повідомлення із

зазначенням авторства

Викривач подав повідомлення без

зазначення авторства (анонімно)

 

якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції органу або юридичної особи – про це орган або юридична особа інформує викривача у 3-денний строк

 

якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – орган або юридична особа упродовж 24 годин письмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ , НАЗК, НАБУ )

 

якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника органу або юридичної особи – повідомлення у 3-денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК

 

 

попередня перевірка викладеної у

зверненні інформації – до 10 робо-

чих днів, про її результати викрива-

ча інформують у 3-денний строк

 

після попередньої перевірки прийма-

ється рішення про:

 • призначення проведення перевірки

або розслідування – до 30 (45) днів

 

 • передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримі нального правопорушення
 • передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу дізнання у разі виявлення ознак кримінального проступку
 • закриття провадження у разі непідтвердження фактів
 • після проведення перевірки або розслідування керівник приймає рішення про:
 • усунення порушення;
 • здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів;
 • притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
 • передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;
 • письмове повідомлення упродовж 24 годин спецсуб’єкта (прокуратури, НПУ, НАЗК, НАБУ)

 

перевірка викладеної в повідомлен-

ні інформації – 15 (30) днів

 

у разі підтвердження викладеної в по-

відомленні інформації керівник орга-

ну або юридичної особи вживає захо-

дів щодо:

 • припинення порушення;
 • усунення наслідків;
 • притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
 • письмового повідомлення упродовж 24 годин спецсуб’єкта (прокуратури,НПУ, НАЗК, НАБУ ) у разі непідтвердження викладеної в повідомленні інформації – розгляд припиняється

 

інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення

 

 

Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду його повідомлення. Для цього він подає заяву до органу або юридичної особи, а орган або юридична особа протягом 5 днів після отримання заяви надає запитувану інформацію.

 

 

 

ПАМ’ЯТКА

для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

щодо етичної поведінки в установі

 

Основним принципом діяльності працівників органу або юридичної особи має бути доброчесність, тобто їхні дії мають бути спрямовані на захист публічних інтересів та відмову від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих повноважень.

 

Працівники Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області зобов’язані:

 

 • неухильно додержуватись загальновизнаних етичних норм поведінки,

бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими як під час виконання своїх службових повноважень, так і в повсякденному житті;

 • діяти виключно в інтересах держави, Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, яку вони представляють;
 • виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення
 • доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально;
 • не допускати зловживань та неефективного використання власності

держави, Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області;

 • діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;
 • дотримуватись політичної нейтральності, уникати демонстрації в

будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів;

 • утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, якщо вони суперечать закону;
 • не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов’язаного

з корупцією правопорушення;

 • невідкладно інформувати керівника

Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області, провідного уповноваженого з антикорупційної діяльності, про можливі випадки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

 • вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

 

Працівникам Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області:

 

 • використовувати свої службові повноваження або своє становище та

пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди

для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне

чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

 • розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків;
 • використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

щодо органів, уповноважених на  складання  протоколів

про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

 

Національне агентство з питань

запобігання корупції

Національна поліція

України

Суб’єкти, щодо яких складають протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Службові особи, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище:

Президент України; Прем’єр-міністр України;

член Кабінету Міністрів України;

перший заступник або заступник міністра;

член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

член Антимонопольного комітету України;

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Голова Фонду державного майна України, його перший заступник або заступник;

член Центральної виборчої комісії;

член, інспектор Вищої ради правосуддя;

член, інспектор Вищої кваліфікаційної

комісії суддів України;

народний депутат України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Уповноважений із захисту державної мови;

члени Національної комісії зі стандартів державної мови;

Директор Національного антикорупційного бюро України, його перший заступник та заступник;

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники;

Генеральний прокурор, його перший заступник та заступник;

Голова Національного банку України,

його перший заступник та заступник;

член Ради Національного банку України;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступник;

Керівник Офісу Президента України, його перший заступник та заступник;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступник;

радник або помічник Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;

судді, судді Конституційного Суду України;

прокурори;

слідчі і дізнавачі; особи, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», та особи, посади яких ч. 1 ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої – третьої категорій;

керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів;

керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикціяких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або

Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення;

військові посадові особи вищого офіцерського складу

 

Усі службові особи, які не займають

відповідального та особливо відпо-

відального становища