УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області

» Прес-центр » новини » Анкета самооцінки діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції за І півріччя 2020 року

Анкета самооцінки діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції за І півріччя 2020 року

 

Додаток №2 до листа Національного агентства

 

з питань запобігання корупції

 

Анкета самооцінки діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції за І півріччя 2020 року

 

Назва органу

 

 

Напрями діяльності, які оцінюються

Критерії оцінки

 

Бал самооцінки

 

І.

Загальні питання організації роботи

 

 

 

 

1.

Чи  організовано уповноваженим проведення навчання з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників органу?

Ні

0

3

 

Так,  навчання проводилось

1

 

Так, проводилось відповідно до затвердженого плану навчання працівників органу

3

 

2.

Чи застосовувались  уповноваженим форми контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчання працівників органу (тестування, анкетування, опитування,  підсумкова співбесіда тощо)?

Ні

0

1

 

Так

1

 

 

Скільки тематичних напрямів  було охоплено навчальними заходами ?

Навчання не проводилось або проводилось лише за одним ізтематичних напрямів?

 

3

 
 

1) оцінка корупційних ризиків та підготовка антикорупційних програм;

 

2) дотримання антикорупційних заборон і обмежень;

Навчання охоплювало 2-3 із тематичних напрями

1

 

3) запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

 

4)  декларування та інші вимоги фінансового контролю;

 

5) ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів;

Навчання охоплювало 4 і більше тематичні напрями

3

 

6) дотримання вимог етичної поведінки і  доброчесності;

 

7) інші напрями.

 

4.

Чи забезпечував уповноважений надання консультаційної допомоги з дотримання вимог антикорупційного законодавства?

Ні

0

3

 

Так, консультаційна допомога надається телефоном та/або на особистому прийомі

1

 

Так, консультаційна допомога надається телефоном та/або на особистому прийомі; усі заходи обліковуються

3

 

5.

Чи були розроблені та доведені до відома працівників органу методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства: пам’ятки, алгоритми, інфографіки тощо?

Ні

0

1

 

Так

1

 

6.

Чи організовано  проведення уповноваженим робочих нарад, зустрічіей та інших заходів з уповноваженим  підвідомчих державних підприємств, установ та організацій щодо запобігання корупції?

Ні

0

0

 

Так

1

 

7.

Чи було організовано  заходи для взаємодії з уповноваженими інших непідпорядкованих суб'єктів та/або взято участь у заходах, організованих іншими непідпорядкованими суб'єктами (або спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції)?

Ні

0

0

 

Так, взято участь у заходах, організованих іншими непідпорядкованими суб'єктами

1

 

Так, взято участь у заходах, із залученням  інших непідпорядкованих суб'єктів та/або суб'єктів у сфері протидії корупції; організовано такі заходи

3

 

8.

Скільки працівників уповноваженого підрозділу пройшли  антикорупційне навчання та отримали сертифікат чи інші офіційні документи за його результатами протягом 2018-2020 рр. (враховуються закінчені спеціалізовані навчальні програми, програми підвищення кваліфікації, он-лайн курси, тренінги тощо)?  

Від 0 до 30%  працівників уповноваженого підрозділу, 0% - для уповноваженої особи

0

       

 

Від 30 до 50% працівників уповноваженого підрозділу

1

 

 

Більше 50% працівників уповноваженого підрозділу, 100% - для уповноваженої особи

3

100%

 

9.

Чи здійснюється контроль уповноваженим за направленням кадровою службою документу про накладення дисциплінарного стягнення на працівника, який вчинив корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення для внесення Національним агентством відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?

Ні, не здійснюється

0

 

 

Так, здійснюється

1

1

 

Так, здійснюється відповідно до механізму, визначеного внутрішнім актом

3

 

 

10.

Чи здійснює уповноважений візування наказів (розпоряджень) з напрямів:                                                                          

Не здійснює

0

3

 

1) основної діяльності;

Здійснює лише з одного з вказаних напрямів

1

 

2) адміністративно-господарських питань;

 

3) кадрових питань?

Здійснює з двох або трьох вказаних напрямів

3

 

11.

Чи здійснює  уповноважений перевірку контрагентів органу?

Не використовується  механізм перевірки контрагентів

0

1

 

Здійснювалась перевірка контрагентів за договорами про публічні закупівлі (участь у засіданнях тендерного комітету / погодження проєктів договорів)

1

 

Здійснювалась перевірка контрагентів за договорами про публічні закупівлі та іншими договорами, угодами, меморандумами, які були укладені органом

3

 

ІІ.

Виконання антикорупційної програми

 

 

 

 

12.

Чи має орган чинну антикорупційну програму?

Ні

0

1

 

Так

1

 

13.

Чи здійснював уповноважений контроль за виконанням заходів з усунення внутрішніх корупційних ризиків, визначених чинною антикорупційною програмою?

Ні

0

1

 

Так

1

 
 

14.

Чи оприлюднювався  стан виконання Антикорупційної програми органу?

Ні

0

1

 

Так

1

 

 

 

15.

Чи були організовані у звітному періоді уповноваженим заходи перегляду ідентифікованих корупційних ризиків, внесення змін до Антикорупційної програми органу?

Жодних із наведених заходів не практикувалося

0

 

 

Було проведено принаймні 2 заходи із залученням працівників органу

1

1

 

Було проведено принаймні 2  заходи із залученням громадськості та інших стейкхолдерів

3

 

 

III.

Конфлікт інтересів, а також дотримання інших  обмежень і заборон

 

 

 

 

16.

Чи здійснюється уповноваженим під час призначення/переведення працівника до органу перевірка на конфлікт інтересів та дотримання інших заборон та обмежень, визначених Законом України «Про запобігання корупції»

Ні

0

1

 

Так

1

 
 

17.

Чи здійснюється уповноваженим  контроль за дотримання працівниками органу (у т.ч. шляхом моніторингу  декларацій працівників) обмежень та заборон, визначених Законом України «Про запобігання корупції»?

Ні

0

1

 

Так

1

 
 

IV.

Дотримання вимог фінансового контролю

 

 

 

 

18.

Чи отримує уповноважений актуальну інформацію від управління персоналом про  працівників  для здійснення  обліку суб'єктів декларування?

Ні

0

0

 
 

Так

1

 

Так, відповідно до затвердженого затвердженого локального акту

3

 
 

19.

Чи вживались уповноваженим заходи для забезпечення дотримання вимог фінансового контролю в органі?

Заходи з запропонованого переліку не вживались

0

3

 
 

Формами заходів можуть бути:

Застосовано 1-2 форми заходів 

1

 

1) розміщення на офіційному веб-сайті органу   посилання  на нормативну базу та роз'яснення Національного агентства;

 

2) розробка методичних матеріалів щодо вимог фінансового контролю та ознайомлення з ними працівників;

 

3)  навчання працівників з дотримання вимог фінансового контролю;

Застосовано 3 або більше форм із наведених

3

 

4)  надання консультативної допомоги в заповненні декларацій, ведення обліку такої діяльності;

 

5) інші форми.

 

20.

Чи проводились заходи забезпечення подання декларацій після звільнення особами, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом 2019 року?

Заходів з запропонованого переліку не вживалося

0

3

 
 

Такими заходами можуть бути:

 Вживався один захід з наведених у переліку

1

 

1) ознайомлення працівника з вимогами абз.2 ч.2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» під час звільнення;

 

2)  направлення листів-нагадувань про дотримання зазначених вимог на адресу місця проживання/ реєстрації особи;

Вживалися 2 або більше заходів з наведених у переліку

3

 

3) нагадування телефоном або іншим способом  про такий обов'язок;

 

4) інші.

 

V.

Організація роботи з викривачами

 

 

 

 

21.

Чи забезпечено в органі функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»?

Не забезпечено

0

3

 

Зазначено телефон гарячої лінії та/або електронну адресу для повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень

1

 

Крім телефону та/або електронної адреси, наявна форма для заповнення  повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень

3

 

22.

Чи забезпечено в органі функціонування регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень  Закону України «Про запобігання корупції»?

Не забезпечено

0

1

 

Зазначено телефон гарячої лінії та/або електронну адресу для повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень

1

 

Крім телефону та/або електронної адреси, наявна форма для заповнення  повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень

3

 

23.

Чи визначено локальним актом процедури прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»?

Ні

0

 

 

Так

1

1

 

 

 

24.

Чи забезпечено ознайомлення працівників з процедурами здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та щодо захисту викривачів?

Ні

0

1

 

Так

1

 
 
 

25.

Чи впроваджено в організації механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»?

Ні

0

0

 

Так

1

 

Загальна оцінка:

35

 

Провідний уповноважений з антикорупційної діяльності

(підпис)

 

Сакара Т.М.ПІБ