Служба автомобільних доріг в Кіровоградській області

» Протидія корупції » Реалізація Плану заходів Укравтодору з протидії корупції (Протидія корупції) » РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ПОТОЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇЇ ПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ПОТОЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

 

 

 

 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Респондентам було запропоновано надати відповідь на розгорнуте питання «Які Ваші побажання, рекомендації щодо вдосконалення антикорупційної політики в системі Укравтодору?».

Оскільки переважною частиною респондентів взагалі відповіді не надано, або надано відповіді, що «важко відповісти», «рекомендації та побажання відсутні» або «питання корупції зараз не на часі» – визначити відсоткові показники не є можливим.

            З ОГЛЯДУ НА ТИПОВІСТЬ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ЩОДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОБОТІ ВСІХ СЛУЖБ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА УНІВЕРСАЛЬНОСТІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, ВИЗНАЧЕНИХ  АНАЛІТИЧНИМ ОГЛЯДОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АНОНІМНОГО ОПИТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДОРОЖНЬОЇ ГАЛУЗІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ПОТОЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, останні приведенні без скорочень.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. Виключити можливість прийняття рішень одноосібно.

     2. Підбір кадрів за конкурсом.

3. Термінове очищення системи від працівників рівень доброчесності, кваліфікації та продуктивності праці яких ганьбить дорожню галузь та демотивує як працівників, які належним чином виконують свою роботу, так і суспільство загалом.

4. Викорінення явища роботи сімей та династій (за виключенням тих працівників, які об’єктивно є доброчесними, висококваліфікованими та мають високу продуктивність праці).

5. Скорочення чисельності працівників мінімум на 30% та приведення структур Служби і Укравтодору у відповідність до реальних потреб.

6. Велика чисельність працівників викликана, в тому числі необхідністю компенсації низького рівня кваліфікації та продуктивності праці чисельністю працівників, потребою працевлаштування близьких осіб або осіб, яких третіми особами «рекомендовано» працевлаштувати. Іншими словами: надлишкова чисельність працівників є результатом низького рівня доброчесності та високого рівня корупції.

7.  Утримання кадрового баласту є неефективним та нераціональним витрачанням коштів платників податків, унеможливлює проведення реальних, а не формальних антикорупційних заходів.

8.   метою збереження існуючих ефективних працівників та можливості залучення до роботи в ній найкращих кадрів, необхідно забезпечити виплату гідної заробітної плати. Джерело: в межах існуючих бюджетів за рахунок усунення кадрового баласту.

9. Існує необхідність термінової розробки та впровадження якісних професійних стандартів та системи періодичної об’єктивної атестації працівників за допомогою сучасних методів оцінки. Також потрібно впроваджувати в роботу ефективні методики управління персоналом, спрямовані на чітке встановлення персональної відповідальності працівників за результати їх роботи.

10. Необхідним є також постійний та всебічний аналіз ефективності управлінських рішень на усіх рівнях.

11.  зміцнення доброчесності та зниження рівня корупції неможливе у  колективах:

- які до 50% і навіть більше сформовані з некваліфікованих родичів, знайомих та осіб яких  «рекомендували»;

- у яких працівники з багаторічним стажем не усвідомлюють, що вони не відповідають займаним посадам, рівень їх кваліфікації та результати роботи є

критично низькими, а їх дії        не лише можуть завдати шкоди державі та людям, а є такими, що містять ознаки службової                   недбалості, в тому числі кримінальної;

- у яких працівники мріють «досидіти» до обіду, кінця робочого дня, п’ятниці, авансу, зарплати, відпустки, виходу на пенсію (обов’язково з 5 окладами!), працевлаштування своїх дітей;

- де внутрішні перевірки викликають паніку та агресію, а заходи дисциплінарного впливу – оголошення недовіри уповноваженому з антикорупційної діяльності та звернення до суду, замість ретельного усунення істотних порушень у роботі;

- у яких працівники не розуміють, що розмір премій прямо залежить від їх продуктивності, та не здатні до усвідомлення того, що їх непрофесійні дії перебувають у причинно- наслідковому зв’язку з відповідними наслідками;

- у яких працівники не усвідомлюють того, що вони працюють на інтереси держави та за рахунок коштів платників податків.

 1. Постійне навчання, профілактична робота, розгляд прикладів із практики інших органів.
 2. Прозорість рішень, усунення незрозумілих завдань.
 3. Якісно працювати і працювати як одна команда, добросовісно виконувати свою роботу  та обов’язки.
 4. Виконання антикорупційних заходів та дотримання законодавства.
 5. Необхідне вдосконалення антикорупційного законодавства на державному рівні та контроль органів державної влади щодо реалізації цих заходів.
 6. Потрібно проаналізувати світовий та Європейський досвід боротьби з проявами корупції та її формами. З метою приведення національного законодавства та антикорупційної політики до вимог кращих зразків. Але завжди слабою ланкою в будь якій системі буде людина. Тому необхідно займатися вихованням людини, щоб сформувалась нація стійка до корупційних впливів і не тільки. Це й патріотичне виховання і духовність, волонтерство, суспільно-політичні рухи тощо.
 7. Запровадження багатоступеневих методик оцінки корупційних ризиків з метою упередження корупційних проявів; інформування працівників про відповідальність за вчинення корупційних правопорушень та за можливості надання розголосу інформації про працівника, який вчинив або хоче вчините правопорушення пов’язане з корупцією (за умови наявної достовірної інформації про бажання працівника отримати неправомірну вигоду).
 8. Виховувати в працівниках культуру доброчесності для розуміння того, що якщо ви хочете змін у державі - починати треба з себе. Необхідні максимальна включеність топ- керівництва у процеси та зацікавленість в результатах роботи, та реформи зокрема, посилення контролю за процесами.
 9. Забезпечення постійного контролю, вдосконалення, моніторингу антикорупційної політики із залученням громадськості.

Представники підрядних організацій, висловили такі побажання як:

 1. Гідна оплата праці.
 2. Широке інформування громадськості.
 3. Найефективнішим заходом подолання корупції визначено посилення системи нагляду та контролю за роботою та належне покарання за надання неетичних розпоряджень.