Служба автомобільних доріг в Кіровоградській області

» Протидія корупції » Викривачам корупції (Протидія корупції) » ПАМ’ЯТКА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО МОЖЛИВІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ПАМ’ЯТКА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО МОЖЛИВІ ФАКТИ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

 

ПАМ’ЯТКА

для працівників Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області

щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

 

Викривач може самостійно обрати, через які канали подати повідомлення: внутрішні, регулярні чи зовнішні.

Важливо:

 • викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;
 • якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

 

Порядок (процедура) розгляду повідомлень в Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області

 

Викривач подав повідомлення із

зазначенням авторства

Викривач подав повідомлення без

зазначення авторства (анонімно)

 

якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції органу або юридичної особи – про це орган або юридична особа інформує викривача у 3-денний строк

 

якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень – орган або юридична особа упродовж 24 годин письмово повідомляє спецсуб’єкта (прокуратуру, НПУ , НАЗК, НАБУ )

 

якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника органу або юридичної особи – повідомлення у 3-денний строк без попередньої перевірки надсилається до НАЗК

 

 

попередня перевірка викладеної у

зверненні інформації – до 10 робо-

чих днів, про її результати викрива-

ча інформують у 3-денний строк

 

після попередньої перевірки прийма-

ється рішення про:

 • призначення проведення перевірки

або розслідування – до 30 (45) днів

 

 • передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримі нального правопорушення
 • передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу дізнання у разі виявлення ознак кримінального проступку
 • закриття провадження у разі непідтвердження фактів
 • після проведення перевірки або розслідування керівник приймає рішення про:
 • усунення порушення;
 • здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів;
 • притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
 • передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;
 • письмове повідомлення упродовж 24 годин спецсуб’єкта (прокуратури, НПУ, НАЗК, НАБУ)

 

перевірка викладеної в повідомлен-

ні інформації – 15 (30) днів

 

у разі підтвердження викладеної в по-

відомленні інформації керівник орга-

ну або юридичної особи вживає захо-

дів щодо:

 • припинення порушення;
 • усунення наслідків;
 • притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності;
 • письмового повідомлення упродовж 24 годин спецсуб’єкта (прокуратури,НПУ, НАЗК, НАБУ ) у разі непідтвердження викладеної в повідомленні інформації – розгляд припиняється

 

інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення

 

 

Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду його повідомлення. Для цього він подає заяву до органу або юридичної особи, а орган або юридична особа протягом 5 днів після отримання заяви надає запитувану інформацію.